Tydzień 20 – rozpoczynamy budowę – Dom Śnieżnik

Od samego początku komunikowaliśmy, że domy gotowe z naszego katalogu Finaldom buduje się szybko. Stawiamy na wysokiej jakości materiały, nowoczesne technologie i proste formy, aby maksymalnie budując zgodnie ze sztuką budowlaną ograniczyć koszty robocizny i móc oddać gotowy budynek w stanie deweloperskim w ciągu 3 miesięcy od wykonania płyty fundamentowej.

W 20 tygodniu 2017 roku rozpoczęliśmy budowę Domu Śnieżnik w Bożanowie. Najpierw na placu budowy pojawił się sprzęt ciężki – ładowarka, która w pierwszej kolejności zebrała humus – warstwę miękkiej ziemi z wierzchu i wyrównała powierzchnię działki.

Usuwanie humusu

[responsive]usuwanie warstwy humusu z dzialki - Dom Śnieżnik - Finaldom[/responsive]

Korytowanie pod płytę fundamentową

Następnie pojawili się geodeci, którzy nanieśli nam osie budynku i wyznaczyli miejsce posadowienia ogrodzenia. Tu wszystko musi być zgodne z projektem, dlatego dopiero po naniesieniu osi budynku na działce mogliśmy przystąpić do korytowania pod wykonanie podbudowy i płyty fundamentowej. Minikoparka z doświadczonym operatorem sprawnie poradziła sobie z wykonaniem wykopu.

[responsive]korytowanie pod płytę fundamentową - Dom Śnieżnik - Finaldom[/responsive]

Przygotowanie podbudowy

W wykopie przygotowaliśmy podbudowę – warstwę twardego kruszywa, o odpowiednim uziarnieniu, które zagęszczaliśmy warstwami. Na podbudowę stosuje się kruszywo, które jest nienasiąkliwe, twarde i dobrze się zagęszcza, aby uniknąć w późniejszym okresie osiadania budynku. Ewentualna woda/wilgoć, która dostanie się od warstwy podbudowy musi swobodnie przenikać do ziem w dół. Dlatego pod żadnym pozorem jako materiał na podbudowę nie wolno stosować cegieł czy gruzu (ponieważ są to materiały nasiąkliwe, które kumulują wilgoć, a z czasem pod wpływem czynników zewnętrznych – temperatura i wspomniana już wilgoć, tracą swoje właściwości nośne, ulegają zniszczenia i może to doprowadzić do znacznego osiadania domu.

[responsive]podbudowa z kruszywa pod płytę fundamentową energooszczędny Dom Śnieżnik - Finaldom[/responsive]

Kanalizacja

W przygotowanej, zagęszczonej podbudowie wytyczyliśmy instalację kanalizacyjną – dobór średnicy rur jest taki, aby uniknąć ich zatkania w trakcie eksploatacji, nawet jeśli do tego dojdzie, żeby można je było łatwo wyczyścić spiralą. Cała instalacja została ustawiona w odpowiednich spadkach, żeby mogła sprawnie, bez przeszkód funkcjonować przez długie lata.

[responsive]wykonanie instalacji kanalizacji wewnątrz budynku niskoenergetycznego Śnieżnik - Finaldom[/responsive]

Warstwa chudego betonu wyrównująca podbudowę

Tydzień kończymy ułożeniem na podbudowie warstwy chudego betonu. Mieszanka została wyprodukowana na budowie, wypoziomowana i zatarta mechanicznie. Dzięki temu nie tylko podnieśliśmy nasz komfort pracy, ale przede wszystkim przygotowaliśmy solidną podbudowę pod płytę fundamentową. Dzięki temu układanie płyty będzie szybkie i bardzo dokładne – poszczególne elementy izolacyjne będą spasowane, a pod płytą nie będzie żadnych pustek powietrznych – płyta będzie podparta na całej swojej powierzchni. Wtedy będzie mogła prawidłowo wypełniać swoje zadanie – równomiernie przenosić obciążenie budynku.

[responsive]wykonanie warstwy chudego betonu pod płytę fundamentową domu pasywnego Śnieżnik - Finaldom[/responsive]

Tak efektywnie zakończyliśmy pierwszy tydzień budowy. W kolejnym tygodniu będziemy układać płytę fundamentową.