Tydzień 20 – rozpoczynamy budowę – Dom Śnieżnik

Od samego początku komunikowaliśmy, że domy gotowe z naszego katalogu Finaldom buduje się szybko. Stawiamy na wysokiej jakości materiały, nowoczesne technologie i proste formy, aby maksymalnie budując zgodnie ze sztuką budowlaną ograniczyć koszty robocizny i móc oddać gotowy budynek w stanie deweloperskim w ciągu 3 miesięcy od wykonania płyty fundamentowej.

W 20 tygodniu 2017 roku rozpoczęliśmy budowę Domu Śnieżnik w Bożanowie. Najpierw na placu budowy pojawił się sprzęt ciężki – ładowarka, która w pierwszej kolejności zebrała humus – warstwę miękkiej ziemi z wierzchu i wyrównała powierzchnię działki.

Usuwanie humusu

[responsive]usuwanie warstwy humusu z dzialki - Dom Śnieżnik - Finaldom[/responsive]

Korytowanie pod płytę fundamentową

Następnie pojawili się geodeci, którzy nanieśli nam osie budynku i wyznaczyli miejsce posadowienia ogrodzenia. Tu wszystko musi być zgodne z projektem, dlatego dopiero po naniesieniu osi budynku na działce mogliśmy przystąpić do korytowania pod wykonanie podbudowy i płyty fundamentowej. Minikoparka z doświadczonym operatorem sprawnie poradziła sobie z wykonaniem wykopu.

[responsive]korytowanie pod płytę fundamentową - Dom Śnieżnik - Finaldom[/responsive]

Przygotowanie podbudowy

W wykopie przygotowaliśmy podbudowę – warstwę twardego kruszywa, o odpowiednim uziarnieniu, które zagęszczaliśmy warstwami. Na podbudowę stosuje się kruszywo, które jest nienasiąkliwe, twarde i dobrze się zagęszcza, aby uniknąć w późniejszym okresie osiadania budynku. Ewentualna woda/wilgoć, która dostanie się od warstwy podbudowy musi swobodnie przenikać do ziem w dół. Dlatego pod żadnym pozorem jako materiał na podbudowę nie wolno stosować cegieł czy gruzu (ponieważ są to materiały nasiąkliwe, które kumulują wilgoć, a z czasem pod wpływem czynników zewnętrznych – temperatura i wspomniana już wilgoć, tracą swoje właściwości nośne, ulegają zniszczenia i może to doprowadzić do znacznego osiadania domu.

[responsive]podbudowa z kruszywa pod płytę fundamentową energooszczędny Dom Śnieżnik - Finaldom[/responsive]

Kanalizacja

W przygotowanej, zagęszczonej podbudowie wytyczyliśmy instalację kanalizacyjną – dobór średnicy rur jest taki, aby uniknąć ich zatkania w trakcie eksploatacji, nawet jeśli do tego dojdzie, żeby można je było łatwo wyczyścić spiralą. Cała instalacja została ustawiona w odpowiednich spadkach, żeby mogła sprawnie, bez przeszkód funkcjonować przez długie lata.

[responsive]wykonanie instalacji kanalizacji wewnątrz budynku niskoenergetycznego Śnieżnik - Finaldom[/responsive]

Warstwa chudego betonu wyrównująca podbudowę

Tydzień kończymy ułożeniem na podbudowie warstwy chudego betonu. Mieszanka została wyprodukowana na budowie, wypoziomowana i zatarta mechanicznie. Dzięki temu nie tylko podnieśliśmy nasz komfort pracy, ale przede wszystkim przygotowaliśmy solidną podbudowę pod płytę fundamentową. Dzięki temu układanie płyty będzie szybkie i bardzo dokładne – poszczególne elementy izolacyjne będą spasowane, a pod płytą nie będzie żadnych pustek powietrznych – płyta będzie podparta na całej swojej powierzchni. Wtedy będzie mogła prawidłowo wypełniać swoje zadanie – równomiernie przenosić obciążenie budynku.

[responsive]wykonanie warstwy chudego betonu pod płytę fundamentową domu pasywnego Śnieżnik - Finaldom[/responsive]

Tak efektywnie zakończyliśmy pierwszy tydzień budowy. W kolejnym tygodniu będziemy układać płytę fundamentową.

Wykonanie podbudowy pod płytę fundamentową

Podstawą prawidłowego wykonania każdego domu jest fundament. W naszym przypadku jest to betonowa płyta fundamentowa ułożona w warstwie izolacji – szalunek fundamentowy z paneli styropianowych Peripor.

Aby kształtki izolacyjne były ułożone bardzo równo, bez różnic wysokości, trzeba wykonać kilka czynności. Najpierw usuwamy warstwę humusu po obrysie budynku, najlepiej z naddatkiem z każdej strony do 1 m.

Po wejściu w grunt nośny, trzeba ułożyć warstwę kruszywa łamanego (kliniec) o frakcji 16-31,5 mm o grubości minimum 15 cm. Warstwa ta musi zostać zagęszczona do wartości zagęszczenia minimum Is ≥ 0,97. Wybór kruszywa i frakcji jest podyktowany jego właściwościami. Kruszywo łamane jest w minimalnym stopniu nasiąkliwe, a gruba frakcja powoduje, że po zagęszczeniu warstwa uzyskuje nośność, ale szczeliny pomiędzy kruszywem są na tyle duże, że minimalizujemy podciąganie kapilarne wody przez tą warstwę  w górę.

Chudy, ale nie cienki

Na tak przygotowanym podłożu wykonujemy płytę podkładową pod styropian Peripor z zaprawy cementowej o klasie CT C16-F3 (klasa wytrzymałości 16 MPa na ściskanie i 3 MPa na zginanie), do wykonania za pomocą sprzętu typu Mixokret. Nie jest to więc klasyczny chudy beton, a podłoże betonowe o wyższych parametrach. Dzięki specjalnie dobranej mieszance stabilizujemy dodatkowo podbudowę, a przede wszystkim, wykonujemy bardzo równą powierzchnię (w tolerancji do 2 mm pod łatą 2m i 5mm na całej długości i szerokości budynku), co ma niebagatelny wpływ na jakość wykonania szalunku styropianowego pod płytę fundamentową.

Na tak przygotowany podkład układamy warstwę folii (najlepiej PEHD 0,5 mm lud kilka warstw folii PE 0,2 mm) jako dodatkowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Zobaczcie jak duża ilość i napór wody musiałby być z gruntu, aby przedrzeć się przez warstwę podbudowy z kruszywa, chudego betonu, folii i szalunku z Periporu zanim dotarłaby do płyty fundamentowej.
Wykonanie bardzo równego podkładu z półsuchej zaprawy cementowej (zamiast warstwy piasku) pozwala na wręcz idealne ułożenie szalunku Peripor pod wylanie płyty fundamentowej. Wszystkie zamki pasują idealnie, izolacja z folii nie jest zniszczona podczas układania płyt, układanie ścian z pustaków przebiega jeszcze sprawniej.

Ktoś mógłby zapytać: po co te wszystkie zabiegi? Tyle lat ludzie budowali tradycyjnie i było dobrze. Najważniejsza jest wartość jaką dostarczamy klientom – wysokiej jakości budynek, o długim okresie użytkowania, który dzięki odpowiedniemu projektowi i wykonaniu przez lata będzie utrzymał parametry energooszczędności. Na to ma wpływ wiele czynników – między innymi zapewnienie izolacji od wody i niskiej temperatury również od strony gruntu.