Jakość wykonania płyty fundamentowej

Z budownictwem jestem związany odkąd pamiętam. Na koncie jako posadzkarz mam tysiące realizacji podłoży jastrychowych w domach jednorodzinnych. Niejedną budowę już widziałem, niejedną budowę obsługiwałem. To co łączy wiele z tych budów to brak komfortu pracy ze względu na bałagan, walające się materiały, czy zamykanie kolejnych etapów prac w brudzie. Niestety w budownictwie tradycyjnym zdarza się także wysoka niedokładność na poszczególnych etapach prac. To wszystko może mieć początek na etapie fundamentowania. Niedbałość na początku, skutkuje nieprawidłowościami w realizacji.

Dzisiaj kilka słów o tym, jak wykonanie płyty fundamentowej domów Finaldom pomaga nam zapanować nad porządkiem na budowie i przynosi jeszcze kilka innych, dodatkowych korzyści.

Rozwiązaniem systemowym Finaldom jest płyta fundamentowa zaizolowana szalunkiem z materiału Peripor. Betonowa płyta fundamentowa jest od wielu lat z powodzeniem wykorzystywana w budownictwie, zwłaszcza tam, gdzie są podwyższone wymagania w zakresie nośności lub z powodów gruntowych (np. szkody górnicze) nie można zastosować tradycyjnego sposobu fundamentowania.

Ta płyta fundamentowa nie tylko spełnia założenia konstrukcyjne, eliminuje problem podciągana kapilarnego przez fundamenty, ale jest prawdziwą podstawą solidnego budowania domu. W systemie Finaldom wykonuje się ją w tolerancji posadzki przemysłowej o podwyższonych parametrach równości zgodnie z normą DIN 18202 tabela 3 rząd 4. To daje rewelacyjny efekt w postaci równej płyty betonowej, która ułatwia pracę na każdym kolejnym etapie.

Mam na myśli prace instalacyjne (ustawienie stelaży w WC, ustalenie wysokości odpływów, wysokość baterii itp.), prace elektryczne (wysokość gniazd, wyłączników itp.), czy montaż odkurzacza centralnego z gniazdami. Mając bazę w postaci bardzo równej płyty fundamentowej, dodając grubość izolacji i jastrychu można w każdym punkcie, bez potrzeby używania niwelatora ustalić położenie każdego punktu (świetlnego, wodnego czy dowolnego innego).

Płyta wykonana jest z zastosowaniem zacierania mechanicznego z impregnacją. Doprowadzamy powierzchnię do gładkości podobnej jak na hali przemysłowej. Pozwala to na bardzo czystą pracę. Podłoże jest gładkie, zwarte, niepylące. O każdy metr kwadratowy podłoża z łatwością można zadbać, utrzymać wręcz książkową czystość. Impregnacja natomiast zapewni nam odpowiednie zabezpieczenie płyty i pielęgnację, która pozwoli w efekcie uzyskać pożądane parametry twardości, jakości i wytrzymałości.

W tradycyjnych systemach w domach wykonuje się chudy beton, który zwykle układany jest bardzo niechlujnie, zaciągnięty deską, niedotarty, chropowaty – siedlisko kurzu, brudu i resztek materiałów budowlanych po innych pracach. A w przypadku naszej płyty fundamentowej jest zupełnie inaczej.

Wykonanie płyty w takiej dokładności, zapewnia nam wręcz idealne grubości warstw następnych, styropianu i jastrychu, co ma duże znaczenie dla naszej kieszeni i komfortu. Oszczędzamy na ewentualnych dodatkowych kosztach pogrubień materiałów (styropian, jastrych) w sytuacji, gdyby podłoże było nierówne. Tu jest bardzo równe więc nie ma czego wypełniać.

Kolejna kwestia to sprawność ogrzewania podłogowego – przy równiej płycie fundamentowej można na całej powierzchni zastosować równa warstwę izolacji i równą grubość jastrychu co powoduje, że w każdym miejscu ogrzewanie jest jednakowo sprawne (nie ma pogrubień, które powodują, że podkład w jednych miejscach się dłużej nagrzewa i dłużej oddaje ciepło). Na równiej warstwie izolacji termicznej i równym jastrychu cała instalacja działa optymalnie, płyta jastrychowa „pływa” na warstwie izolacji, nie ma dodatkowych naprężeń wynikających z różnicy grubości jastrychu.

Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że budujemy po europejsku – schludnie, czysto, dokładnie podnosząc tym samym jakość warunków pracy w branży budowlanej, a klientom oferując wysoką dokładność wykonania domu, który będą użytkować przez wiele, wiele lat.

Wykonanie podbudowy pod płytę fundamentową

Podstawą prawidłowego wykonania każdego domu jest fundament. W naszym przypadku jest to betonowa płyta fundamentowa ułożona w warstwie izolacji – szalunek fundamentowy z paneli styropianowych Peripor.

Aby kształtki izolacyjne były ułożone bardzo równo, bez różnic wysokości, trzeba wykonać kilka czynności. Najpierw usuwamy warstwę humusu po obrysie budynku, najlepiej z naddatkiem z każdej strony do 1 m.

Po wejściu w grunt nośny, trzeba ułożyć warstwę kruszywa łamanego (kliniec) o frakcji 16-31,5 mm o grubości minimum 15 cm. Warstwa ta musi zostać zagęszczona do wartości zagęszczenia minimum Is ≥ 0,97. Wybór kruszywa i frakcji jest podyktowany jego właściwościami. Kruszywo łamane jest w minimalnym stopniu nasiąkliwe, a gruba frakcja powoduje, że po zagęszczeniu warstwa uzyskuje nośność, ale szczeliny pomiędzy kruszywem są na tyle duże, że minimalizujemy podciąganie kapilarne wody przez tą warstwę  w górę.

Chudy, ale nie cienki

Na tak przygotowanym podłożu wykonujemy płytę podkładową pod styropian Peripor z zaprawy cementowej o klasie CT C16-F3 (klasa wytrzymałości 16 MPa na ściskanie i 3 MPa na zginanie), do wykonania za pomocą sprzętu typu Mixokret. Nie jest to więc klasyczny chudy beton, a podłoże betonowe o wyższych parametrach. Dzięki specjalnie dobranej mieszance stabilizujemy dodatkowo podbudowę, a przede wszystkim, wykonujemy bardzo równą powierzchnię (w tolerancji do 2 mm pod łatą 2m i 5mm na całej długości i szerokości budynku), co ma niebagatelny wpływ na jakość wykonania szalunku styropianowego pod płytę fundamentową.

Na tak przygotowany podkład układamy warstwę folii (najlepiej PEHD 0,5 mm lud kilka warstw folii PE 0,2 mm) jako dodatkowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Zobaczcie jak duża ilość i napór wody musiałby być z gruntu, aby przedrzeć się przez warstwę podbudowy z kruszywa, chudego betonu, folii i szalunku z Periporu zanim dotarłaby do płyty fundamentowej.
Wykonanie bardzo równego podkładu z półsuchej zaprawy cementowej (zamiast warstwy piasku) pozwala na wręcz idealne ułożenie szalunku Peripor pod wylanie płyty fundamentowej. Wszystkie zamki pasują idealnie, izolacja z folii nie jest zniszczona podczas układania płyt, układanie ścian z pustaków przebiega jeszcze sprawniej.

Ktoś mógłby zapytać: po co te wszystkie zabiegi? Tyle lat ludzie budowali tradycyjnie i było dobrze. Najważniejsza jest wartość jaką dostarczamy klientom – wysokiej jakości budynek, o długim okresie użytkowania, który dzięki odpowiedniemu projektowi i wykonaniu przez lata będzie utrzymał parametry energooszczędności. Na to ma wpływ wiele czynników – między innymi zapewnienie izolacji od wody i niskiej temperatury również od strony gruntu.